11/11/2005

Na h-Albannaich aig Agincourt

Uill, chuala sinn facal no dha air Trafalgar air telebhisean Breatannach o chionn goirid, ach de mu dheidhinn Agincourt?

Eil fios agad gun robh feachd Albannach aig Agincourt? Neo feachd Cuimreach air gach taobh?

The Battle of Verneuil
http://www.adhb30.dsl.pipex.com/100war26.htm


French memorial to Welsh Prince (Chuir Albannach am flath seo gu bas).
http://news.bbc.co.uk/1/hi/wales/mid/3147267.stm