10/26/2005

Blog blog blog blog

Tha na blogaichean Gaidhlig a' fas mar amoebae

Seo far a bhios iad uile (am fear sgoinneil seo, na mheasg)
http://www.bloglines.com/public/Liosta

1 Comments:

Blogger mona said...

amoebae? gu sealladh orm! ;)
tha mi an dòchas nach eil sibh a' smaoineachadh gu bheil inntinn amoebae againn...

10:46 pm  

Post a Comment

<< Home