1/14/2006

Tha mi air aisTha mi air ais, agus chan eil iteagan nam bhonaid. Neo an e seorsa nid a th'air?

Sgriobhaidh mi rudeigin feumail a dh'aithghearr.

2 Comments:

Blogger Graisg said...

Fàilte 'FAA'air ais mar a chanas iad,
Carson nach cuir do blog a-steach leis na feadhainn eile air www.tirnamblog.com ?
Chì thu ciamar a tha sin ag obrachadh air an duilleig 'Aonaich leinn!'

11:17 am  
Blogger Gath Clag said...

A Ghraisg, se "deagh-idea" a th'ann ach chan eil mi tuigsinn ciamar a rinn mi sin. 'S docha bidh cuid den stuth agam ro chonnspaideach cuideachd!

4:58 pm  

Post a Comment

<< Home