12/10/2005

Na Saor-LaitheanTha mi a' gabhail fois airson ùine bheag. Aig an am seo, fagaidh mi Satan, gabhaibh mo leisgeul, Santa agus na buthan aige ris an telebhisean agus clann. Aidh, se Scrooge (Sgrùid neo sgruit?) neo Grinch a th'annam. Agus bidh mi nam chadal ann an toll beag dubh, mar seorsa mathan neo web designer

Tillidh mi ann an Fhaoilteach, leis mo sgriobhaidhean eirmseach, agus Gaidhlig sgoinneil (-not!).

Co-dhiu, molaidh mi da iomairtean airidh dhuibh, seo iad:

St Andrew's Day petition - the teaching of Scottish culture
Raised by: Dr Donald Smith, on behalf of Literature Forum for Scotland on 30 November 2005

Petition by Dr Donald Smith, on behalf of the Literature Forum for Scotland, calling for the Scottish Parliament to urge the Scottish Executive to urgently review the study of Scottish history, literature and languages at primary, secondary and tertiary levels to ensure that all citizens of Scotland have the opportunity to understand these key aspects of their own society and culture.
http://epetitions.scottish.parliament.uk/view_petition.asp?PetitionID=81

NHS Dentistry
Raised by: Peter Thomson BDS MIQA on 14 November 2005
Petition by Peter Thomson calling on the Scottish Parliament to urge the Scottish Executive to review the current plan to ensure that NHS dentistry is available in remote and rural areas in the medium to long term.
http://epetitions.scottish.parliament.uk/view_petition.asp?PetitionID=78

4 Comments:

Blogger Graisg said...

Tapaidh leat airson na seòlaidhean ud CG!

9:41 pm  
Blogger Graisg said...

nan seòlaidhean! Ugh! Abair gràmar a th’ agam a nochd!

9:44 pm  
Blogger Gath Clag said...

Gramar? De th'ann?

10:38 pm  
Blogger mona said...

gum bi saor-laithean snog agus sitheil agad! agus na ìth cus aig àm na nollaige ;-)

11:22 pm  

Post a Comment

<< Home