12/08/2005

Feileadh-dha?

Feileadh-dha no grain-cinnidh?

Trioplaid mor ann am Missouri beag...
http://heritage.scotsman.com/traditions.cfm?id=2355512005

"Unintentionally, Nate has become even more recognisable in recent weeks. He attended the school's "Silver Arrow" dance in November dressed in a red kilt, the colours of his family clan. Once photos of Nate and his girlfriend were taken to mark the special occasion, the young man was told [by the headmaster] he couldn't join his fellow students inside because the kilt would cause a distraction."

Smaoinich mi gun robh an stuth seo a' tachairt direach ann an Alba. Uill, thachair e an seo o chionn goirid nuair a thubhairt bouncers ann an Obar Dheathain gun robh feileadh toirmisgte sa phub aca.

1 Comments:

Blogger Graisg said...

'Feileadh-dha no grain-cinnidh?'

Chan e ach dìreach amadieas agus aineolas a th'ann, agus a-nis tha am principal ud ainmeil air feadh an t-saoghal mar sàr-amadan. Sin thu fhèin Nathan, cùm ort 'ille!

5:16 pm  

Post a Comment

<< Home