10/17/2005

Bha sinn ceart!

Uill, mar a thubhairt fir ann an Alba, tha a' Bheeb gan leigeil seachad. Cha robh iad measail air "6 na h-Alba" ("Scottish Six"), agus ged a tha sin fior gur e mionchuid a tha annainn... cha robh feum air.

Ann an RA, tha na h-Albannaich aig 10%, ach air am Beeb, tha na programman Albannach a rinn iad nas lugha na 2%. Chan eil dad cearr air sin ann an Lunnain no Caerdydd, ach tha sin gu math cearr ann an Alba fhein!

http://www.sundayherald.com/52287

A six-month study into the BBC showed 34% of all news focused on England while just 2% was dedicated to Scotland."

The research was carried out by Dr Douglas MacMillan, of the geography and environment department at Aberdeen University. He found that Scottish news was “peripheral” compared with English stories.

"Scottish stories were treated as the stocking fillers at the end of the programme instead of being at the core of news stories. Scotland was represented with stories in entertainment or the environment ,” he said.

“The bias to England is intensified when you look at serious news coverage which is home affairs, crime, health, politics and education.

“The statistics read 41% for British coverage, but then 30% on England and 0.7% on Scotland, which is staggering.”


Whinging Jocks taking over the "country"?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home