2/21/2005

Hunter Thompson

Seo an latha a chaochail Hunter S. Thompson.

Uill nise, tha mi eolach air cuid den stuth aige, ach cha robh fhios agam gun robh e beo o chionn bliadhnaichean!

Carson a tha sgriobhadairean cho suicidal? Ernest Hemingway - sar-ughdar gun teagamh, neo de mu dheidhinn Katharine Mansfield? Sin sgeul intinneach.

Gu nadarra tha fèin-mharbhadh cumanta a-measg na sgriobhadairean ainmeil Iapanach, mar Ryunosuke Akutagawa a rinn sgeulachdan goirid sgoinneil, agus Yukio Mishima (as deidh coup a' feuchainn!). Yasunari Kawabata aig a bha Duais Nobel...Marina Tsvetaeva, Sylvia Plath, Vladimir Mayakovsky, Arthur Koestler, Stefan Zweig , H. Beam Piper, Malcolm Lowry...tha an liosta fada ro fhada.

Chan eil e direach rock star aig a bha beatha annasach! Agus mar na rock stars, tha cuid ag radh nach e fein-mharbhadh gu fior cuideachd.

http://www.jack-london.org/suicide.htm

0 Comments:

Post a Comment

<< Home