8/23/2005

Blog eile Albannach

Blog connspaideach, inntinneach, agus "Okay, look, it's a rant" (sin a thuirt e!) - obh obh!

http://kennysheerin.blogspot.com/

6 Comments:

Blogger Gath Clag said...

This comment has been removed by a blog administrator.

3:54 pm  
Blogger Eilidh said...

obh obh tha blog agad spam! Bha blog agam spammed cuideachd... bha e gu èibhinn. tha cuidegin céarr le settings. Gabh mo leisgeul, tha beagan Gaidhlig agam.

9:43 pm  
Blogger Mommies make money said...

This comment has been removed by a blog administrator.

11:15 am  
Blogger Firefox said...

Ray, seriously, have you been pissing off some Debt Collectors or something?

Thanks for the link man! Reciprocated!

10:37 pm  
Blogger Eilidh said...

This comment has been removed by a blog administrator.

3:46 am  
Blogger Gath Clag said...

This comment has been removed by a blog administrator.

7:29 pm  

Post a Comment

<< Home