2/22/2005

Te neonach!

Mona Striewe? An Nighean Neònach

http://cailleachoidhche.blogspot.com/

(Chunnaic mi daoine fada nas neonaiche ann an saoghal na Gaidhlig. Sin sgeul eile. :-) )

2 Comments:

Blogger Graisg said...

Tha i glè neònach ach tha deagh Ghàidhlig ri leughadh :-)

1:12 pm  
Blogger mona said...

agus cò thusa co-dhiù? ;)
cuiridh mi ceangal dhut anns a' bhlog agam...

12:55 pm  

Post a Comment

<< Home