3/11/2005

A-reir an leabhar agamsa...

Ma tha sibh eolach air 'Wikipedia' agus 's toil leibh fealla-dha no dha neonach, cuiribh suil air

http://www.uncyclopedia.org/uncyclopedia/index.php?title=Main_Page

2 Comments:

Blogger Ceud mac Magach said...

Bheil rudeigin ceàrr leis a' cheangal seo, a Ghaith? Tha e a' feuchainn ri rudeigin a luchdachadh a-nuas dhan inneal agam.

3:03 pm  
Blogger Gath Clag said...

Chuir mi ceangal nas fhearr ann air ur son.

6:04 pm  

Post a Comment

<< Home